Szyszka – Restaurant & Cafe

Café frappe z wybranym syropem smakowym