Szyszka – Restaurant & Cafe

Żurek staropolski z jajkiem